یکی از موارد الزامی برای دانشجویانی که فصد تحصیل در خارج کشور رو دارند ، مورد تایید بودن دانشگاه محل تحصیل خود توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد . به همین دلیل خیلی مهم است که دانشجو بتواند قبل از اخذ پذیرش از دانشگاه، از معتبر بودن آن توسط وزارت علوم مطمئن شود  تا بدین صورت با آسودگی خاطر بیشتری به تحصیل خود بپردازد.  با بررسی های کارشناسی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی Times، QS ، Shanghai لیست دانشگاه های خارج از کشور مورد تائید وزارت علوم جهت ورودی های سال تحصیلی 2022-2023 مشخص و اعلام گردید.

نکته قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری

ضروری است متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه‌های خارج از کشور از تاریخ 1398/04/01 برابر  با 2019/06/22 صرفأ در دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز) و گروه ب (خوب) قابل مشاهده در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل، ثبت نام رسمی نمایند. لذا مدارک صادره از دانشگاه‌های گروه ج (متوسط) چنانچه پذیرش رسمی آنها پس از تاریخ یاد شده باشد، صرفأ تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.

.لیست دانشگاه های مورد تایید ترکیه.


گروه الف (ممتاز)

دانشگاه بیلکنتدانشگاه باغازیچیدانشگاه حاجت تپه
دانشگاه کوچدانشگاه فنی خاورمیانهدانشگاه سابانجی

گروه ب (خوب)

دانشگاه آنکارادانشگاه آنادولودانشگاه آکدنیز
دانشگاه چانکایادانشگاه چوکوروادانشگاه 9 ایلول
دانشگاه اگه ازمیردانشگاه ارجیسدانشگاه قاضی آنکارا
دانشگاه استانبول تکنیکدانشگاه استانبولموسسه فناوری ازمیر
دانشگاه کارابوکدانشگاه مارمارادانشگاه یلدنیز تکنیک


گروه ج (متوسط)

دانشگاه آلتین باشدانشگاه آتیلیمدانشگاه باهچه شهیر
دانشگاه بیکنتدانشگاه بیرونیدانشگاه عثمان قاضی
دانشگاه بیلگی استاننبولدانشگاه گلیشیم استانبولدانشگاه اوکان استانبول
دانشگاه ایستینه استانبولدانشگاه ازمیر اوکونومیدانشگاه کادیرهاس
دانشگاه دولتی کوجاعلیدانشگاه KTO کاراتای
دانشگاه مدیپول استانبول
دانشگاه 19 ماییسدانشگاه اوزیئندانشگاه رجب طیب اردوغان
دانشگاه دولتی ساکاریادانشگاه سلچوکدانشگاه الوداغ شهر بورسا
دانشگاه قاضی آنتپلیست دانشگاه های وزارت بهداشتلیست دانشگاه های وزارت بهداشت


.قبرس.

گروه ب (خوب)  

دانشگاه صنعتی قبرس
دانشگاه قبرس

گروه ج (متوسط)

دانشگاه مدیترانه شرقی
دانشگاه اروپایی قبرس
دانشگاه آداکنت قبرس
دانشگاه نیکوزیا