قبل از اینکه لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه را مطالعه کنید به این سوال پاسخ میدهیم که سوال اکثر متقاضیان تحصیل در ترکیه است.

اگردانشگاهی مورد تایید وزارت بهداشت ایران نباشد یعنی آن دانشگاه هیچ اعتباری ندارد؟

هر ساله وزارت بهداشت لیستی از دانشگاههای مورد تایید خود را منتشر می کند ودر این لیست تعدادی از دانشگاههای ترکیه نیز قرار دارند. در بین معتبرترین دانشگاههای جهان اسامی دانشگاههای ترکیه در حال حاظرمشاهده می شود و با توجه به این که این دانشگاهها با دانشگاههای بین المللی اروپایی و آمریکایی همکاری دارند هر ساله تعداد متقاضیان آنها از کشورمان ایران و سراسر جهان در حال افزایش است.

علاوه براین شرایطی مانند :

 • منطبق بودن سیستم آموزشی ترکیه با استانداردهای آموزشی آمریکا
 •  ورود آسان به دانشگاه های ترکیه
 • تحصیل با هزینه بسیار پایین به نسبت کشور های اروپایی و آمریکایی
 • ملاک نبودن سن برای تحصیل در دانشگاههای ترکیه
 • امکان تحصیل  به زبان تحصیل ترکی استانبولی و انگلیسی
 • بالابودن کیفیت زندگی دانشجویی
 • شباهت فرهنگ ترکیه با فرهنگ کشورمان

دانشگاههای ترکیه را منتخب تحصیل نه تنها برای متقاضیانی از کشورمان بلکه از دیگر کشورها قرار داده است .


دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه (2024-2023)

دانشگاه های دولتی

دانشگاه استانبول
دانشگاه آتاتورک ارزروم
دانشگاه آنکارا
دانشگاه 9 ایلول
دانشگاه اگه ازمیر
دانشگاه قاضی آنکارا
دانشگاه حاجت تپه
دانشگاه کاتیب چلبی ازمیر
دانشگاه مارمارا
دانشگاه 19 ماییس سامسون

دانشگاه خصوصی

دانشگاه آجی بادم استانبول
دانشگاه باهچه شهیر استانبول
دانشگاه باشکنت آنکارا
دانشگاه آیدین استانبول
دانشگاه کوچ
دانشگاه مدیپول استانبول
دانشگاه یدی تپه استانبول

نکات خیلی مهم برای تاییده مدارک شما:

 • ورودی های سال تحصیلی ،کل مدت تحصیل بایستی در دانشگاه مورد تایید بوده و امکان ارزشیابی مدارک دانش آموختگانی که قسمتی از دوره را در دانشگاه غیرتایید گذراندهاند، میسر نمی باشد.

 • زمان شروع به تحصیل در دوره اصلی، ملاک مورد تایید بودن دانشگاه مطابق با لیست دانشگاه های مورد تایید اعلامی وزارت بهداشت میباشد (معیار شروع به تحصیل، تاریخ ویزای معتبر، تاریخ خروج از کشور و تاریخ حضور و شرکت در کلاسهای دوره اصلی، مطابق با برنامه سالتحصیلی دانشگاه مربوطه میباشد)

 • داوطلبان تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در خارج از کشور، برای
  برخورداری از هرگونه خدمات و تسهیلات قابل ارائه توسط این وزارت طبق ضوابط و مقررات مربوطه، باید
  در هنگام ارائه درخواست برای بهره مندی از خدمات مذکور، علاوه بر مستندات اعلام شده در آئیننامههای
  مربوطه، مدارک زیر که نشان دهنده تسلط لازم آنها به زبان خارجی کشور محل تحصیل میباشد، و توسط
  مراکز یا موسسات مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صادره شده است، را نیز ارائه نمایند:

  - برای کشورهای انگلیسی زبان: مدرک حداقل نمره  6برای آزمون  IELTS Generalو یا نمره معادل
  آن در آزمون .(60%-78%) TOEFL
  - برای کشورهای روسی زبان: مدرک قبولی حداقل سطحTBU: basic level)A2) زبان روسی
  براساس آزمون .TORFL
  - برای کشورهای ترک زبان: مدرک سطح B2 آزمون تومر(TÖMER) کسب مجموع نمره  66 تا . 70
  - برای سوایر کشوورها: مدرک زبان بر اساس شرط تعیین شده از سوی دانشگاه مورد تایید پذیرش
  دهنده.