دانشگاه هایی که از طریق وب سایت رسمی خود اعلام کرده اند آزمون دانشجویان خارجی (YÖS) را در سال 2023  برگزار می کنند، در زیر لیست شده اند.


*صفحه ما با انتشار بیانیه های جدید از دانشگاه ها به روز می شود*


آزمون یوس 2023 دانشگاه 19 ماییس شهر سامسون

 • شروع ثبت نام: 02-01-2023 – ( 1401/10/12 )
 • پایان ثبت نام: 01-05-2023 – ( 1402/02/11 )

✅تاریخ آزمون: 21-05-2023 – ( 1402/02/31 ) _ ساعت 13:00 به وقت ترکیه

 • اعلام نتایج : 11-06-2023 – ( 1402/03/21 )
 • هزینه آزمون : 800 لیر
 • مراکز آزمون: آنکارا،استانبول، ازمیر،آنتالیا ،دیارباکر،قاضی آنتپ،هاتای،سامسون

  برای ثبت نام کلیک کنید

آزمون یوس 2023 دانشگاه مرسین شهر مرسین

شروع ثبت نام: 06-02-2023 – ( 1401/11/17 )
پایان ثبت نام: 02-04-2023 – ( 1402/01/13 )
✅تاریخ آزمون: 06-05-2023 – ( 1402/02/16 )_ ساعت 11:00 به وقت ترکیه
اعلام نتایج : 15-05-2023 – ( 1402/02/25 )
هزینه آزمون : 1500 لیر (داخل ترکیه)

هزینه آزمون : 80 دلار (خارج ترکیه)

مراکز آزمون داخل ترکیه : مرسین _ آنکارا _ قاضی آنتپ _ ازمیر _ استانبول _ ترابزون _ وان

مراکز آزمون خارج ترکیه : قبرس شمالی 

آزمون یوس 2023 دانشگاه چوکوروا شهر آدانا

 • شروع ثبت نام: 12دی 1401_ (2023/01/02)
 • پایان ثبت نام: 11فروردین 1402_ (2023/03/31)
  ساعت 5 بعدازظهر

✅تاریخ آزمون: 29-04-2023 – ( 1402/02/09 ) 

 • اعلام نتایج آزمون:     1401/12/21_  (2023/03/12)
 • ساعت آزمون: 9:30
 • هزینه: 700 لیر


آزمون‌های یوس 2023 دانشگاه خصوصی باشکنت آنکارا

 2023 YÖS SINAVI TARİHLERİ

TARİH       تاریخ
SINAV          آزمون


17.02.2023   1401/11/28
1. YÖS Sınavı آزمون یوس اول


17.03.2023  1401/12/26
2. YÖS Sınavı  آزمون یوس دوم


14.04.2023  1402/01/25
3. YÖS Sınavı  آزمون یوس سوم


12.05.2023  1402/02/22
4. YÖS Sınavı  آزمون یوس چهارم


02.06.2023  1402/03/12
5. YÖS Sınavı  آزمون یوس پنجم


09.06.2023  1402/03/19
6. YÖS Sınavı  آزمون یوس ششم

آزمون‌ یوس 2023 دانشگاه هاران

آزمون اول یوس 2023
تاریخ شروع ثبت نام : 1401.10.12 - 2023.01.02
تاریخ پایان ثبت نام : 1401.12.21 - 2023.03.12
✅تاریخ برگزاری آزمون: 1402/12/13 _ 2023/03/04 _ ساعت 14:00 به وقت ترکیه
تاریخ اعلام نتایج : 1402.01.04 - 2023.03.24
آزمون دوم یوس 2023
تاریخ شروع ثبت نام : 1402.01.14 - 2023.04.03
تاریخ پایان ثبت نام : 1402.02.24 - 2023.05.14
✅تاریخ برگزاری آزمون: 1402.03.13 - 2023.06.03 - ساعت آزمون :  14:00 به وقت ترکیه
تاریخ اعلام نتایج : 1402.04.02 - 2023.06.23

اطلاعات تکمیلی:
اطلاعات سوالات آزمون : 80 سوال -120 دقيقه
زبان آزمون : ترکی، انگلیسی، عربی
هزینه آزمون : 275 لیر
مراکز آزمون : قاضی آنتپ،استانبول،شانلی اورفا،آنکارا،هاتای،مرسین،قونیه،کایسری،بورسا

ساعت آزمون  " 14:00"

آزمون‌ یوس 2023 دانشگاه کاستامونو

باز زمانی ثبت نام آزمون

شروع : 30-01-2023 – ( 1401/11/10 )
پایان : 19-04-2023 – ( 1402/01/30 )

✅تاریخ آزمون : 29-04-2023 – ( 1402/02/09 ) ساعت 14:00 به وقت ترکیه
اعلام نتایج : 10-05-2023 – ( 1402/02/20 )

اعتراض به نتیجه آزمون
شروع : 11-05-2023 – ( 1402/02/21 )
پایان : 15-05-2023 – ( 1402/02/25 )

اعلام نتایج اعتراض به نتیجه آزمون
شروع : 16-05-2023 – ( 1402/02/26 )
پایان : 19-05-2023 – ( 1402/02/29 )


آزمون یوس 2023 دانشگاه استانبول

 • شروع ثبت نام:
  2023/01/09
  ۱۹/۱۰/۱۴۰۱
 • پایان ثبت نام:
  2023/04/07
  ۱۸/۰۱/۱۴۰۲

✅تاریخ آزمون:

2023/05/06 _ 16 اردیبهشت 1402 _ ساعت 15:00 به وقت ترکیه

 • زمان: 15:00
  ۱۶/۰۲/۱۴۰۲
 • اعلام نتایج:
  2023/05/23
  ۰۲/۰۳/۱۴۰۲
 • هزینه آزمون :
  1300 لیر

لینک مستیقیم سایت دانشگاه استانبول - کلیک کنید

آژمون یوس 2023 دانشگاه ارجیس

ثبت نام
شروع : 2023.04.01  (1402.02.12)
پایان : 2023.04.25  (1402.02.05)

✅تاریخ آزمون : 10-06-2023 – ( 1402/03/20 ) _ ساعت 14:00 به وقت ترکیه
اعلام نتایج : 2023/06/21

هزینه آزمون : 950 لیر

لینک ثبت نام کلیک کنید

 

 آزمون یوس 2023 دانشگاه ساکاریا

ثبت نام
شروع : 16-01-2023 – ( 1401/10/26 )
پایان : 03-04-2023 – ( 1402/01/14 )

تاریخ آزمون : 29-04-2023 – ( 1402/02/09 ) ساعت 15:00 به وقت ترکیه
اعلام نتایج : 15-05-2023 – ( 1402/02/25 )

انتشار سوالات آزمون: 02-05-2023 – ( 1402/02/12 )

پایان اعتراض به سوالات آزمون: 07-05-2023 – ( 1402/02/17 )

پاسخ به اعتراض به سوالات آزمون: 10-05-2023 – ( 1402/02/20 )

پایان اعتراض به نتایج آزمون: 19-05-2023 – ( 1402/02/29 )

پاسخ به اعتراض به نتایج آزمون: 22-05-2023 – ( 1402/03/01 )

حوزه‌های آزمون
ساکاریا-آنکارا-ازمیر-استانبول-بورسا-مرسین-قاضی‌آنتپ-هاتای

هزینه‌ی آزمون: 800 لیر

لینک ثبت نام در آزمون کلیک کنید

آزمون یوس 2023 دانشگاه دوملوپینارشهر کوتاهیا

آزمون اول

شروع ثبت نام : 16-01-2023 – ( 1401/10/26 )
پایان ثبت نام  : 2023-03-10 _ ( 1401/12/19 )
✅تاریخ آزمون : 18-03-2023 – ( 1401/12/27 ) _ ساعت 11:00به وقت ترکیه
اعلام نتایج : 28-03-2023  _ ( 1402/01/08 ) 

هزینه آزمون : 500 لیر

آزمون دوم

شروع ثبت نام : 17-04-2023 – ( 1402/01/28 )
پایان ثبت نام  : 2023-05-26 _ ( 1402/03/05 )
✅تاریخ آزمون :10-06-2023 – ( 1402/03/20 ) _ ساعت 11:00به وقت ترکیه
اعلام نتایج : 2023-06-21 _ ( 1401/12/27 )

هزینه آزمون : 500 لیر

آزمون یوس 2023 دانشگاه مصطفی کمال

شروع ثبت نام : 01-02-2023 – ( 1401/11/12 )
پایان ثبت نام : 02-05-2023 – ( 1402/02/12 )

✅تاریخ برگزاری آزمون ترکیه : 30-05-2023 – ( 1402/03/09 ) ساعت 14:00 بوقت ترکیه

اعلام نتایج آزمون : 2023.06.06 _ 1402/03/16

هزینه آزمون : 500 لیر

آزمون نمره منفی دارد

  آزمون یوس 2023 دانشگاه اتاتورک ارزروم

شروع ثبت نام : 03-04-2023 _ ( 1402/1/14 )

پایان ثبت نام : 15-05-2023 _ ( 1402/2/25 ) 

✅تاریخ برگزاری آزمون ترکیه : 10-06-2023 _ ( 1402/03/20 )

ساعت برگزاری آزمون :  11:00 صبح

اعلام نتایج آزمون : 19-06-2023 _( 1402/03/29 )

اعتراض به سوالات آزمون

  شروع : 10-06-2023 _ (1402/3/20)

  پایان : 12-06-2023 _ (1402/03/22 )

پاسخ به اعتراض به سوالات آزمون 

  اعلام : 16-06-2023 _ ( 1402/03/26)

اعتراض به نتایج آزمون  

  شروع : 19-06-2023 _ ( 1402/03/29 )

  پایان : 21-06-2023 _ ( 1402/03/31)

پاسخ به اعتراض به نتایج آزمون

  اعلام : 23-06-2023 _ ( 1402/04/02)

اطلاعات تکمیلی آزمون

  تعداد سوالات : 80 سوال 

  مدت زمان آزمون : 150 دقیقه 

   آزمون نمره منفی ندارد

  هزینه آزمون : 750 لیر ترکیه ( داخل ترکیه )

  هزینه آزمون  : 45 یورو ( خارج ترکیه )

  زبان آزمون : ترکی _ انگیلیسی _ فارسی _ عربی 

  اعتبار آزمون : 1 سال

مراکز امتحانی داخل ترکیه : استانبول _ قاضی آنتپ _ هاتای _ بورسا _ شانلی اورفا _ وان _ مرسین _ کیلیس _ ازمیر _ ارزروم _ کونیا

مراکز امتحانی خارج از ترکیه : آلمان _ عربستان سعودی _ ایران (تبریز/تهران) _ عراق _ مراکش _ آذربایجان  

لینک ثبت نام کلیک کنید

                                                  آزمون یوس 2023 دانشگاه قاضی آنتپ شهر قاضی  آ نتپ

شروع ثبت نام : 01-02-2023 _ ( 1401/11/12 )

پایان ثبت نام : 02-06-2023 _ ( 1402/03/12 ) 

✅تاریخ برگزاری آزمون ترکیه :08-07-2023 _ ( 1402/04/17 )

ساعت برگزاری آزمون : 13:30 به وقت ترکیه

اعلام نتایج آزمون : ___

لینک ثبت نام کلیک کنید

آزمون یوس 2023 دانشگاه ماردین آرتکلو

شروع ثبت نام :21-01-2023 _ ( 1401/11/01 )

پایان ثبت نام : 15-05-2023 _ ( 1402/02/25 ) 

✅تاریخ برگزاری آزمون ترکیه : 04-06-2023 _ ( 1402/03/14 )

ساعت برگزاری آزمون :  11:00 صبح

اعلام نتایج آزمون : 13-06-2023 _( 1402/12/29 ) 

هزینه آزمون : 500 لیر مرکز آزمون ماردین _ 600 لیر سایر مراکز آزمون داخل ترکیه _ 100 دلار مرکز آزمون تهران 

مراکز آزمون : ماردین _ استانبول _ آنکارا _ قاضی آنتپ _ بورسا _ مرسین _ سامسون _ ازمیر _ هاتای _ آنتالیا _ شانلی اورفا _ آنتالیا _ وان _ ایران (تهران)

لینک ثبت نام کلیک کنید

آزمون یوس 2023 دانشگاه آنادولو شهر اسکی شهیر   

شروع ثبت نام : 13-03-2023 _ ( 1401/12/22 )

پایان ثبت نام :  28-04-2023  _ ( 1402/02/08 ) 

✅تاریخ برگزاری آزمون ترکیه : 14-05-2023 _ ( 1402/02/24) _ ساعت 8:30 به وقت ترکیه

اعلام نتایج آزمون : 08-06-2023 _( 1402/03/18 )

لینک ثبت نام کلیک کنید

آزمون یوس 2023 دانشگاه اگه شهر ازمیر
تاریخ شروع ثبت نام :  1401.12.15 (2023.03.06)

تاریخ پایان ثبت نام : 1402.02.12 (2023.05.02)

✅تاریخ آزمون : 2023/06/03
شنبه 13 خرداد 1401 - ساعت 13:00

برگه ورود به جلسه: 1402.03.05(2023.05.26)

تاریخ اعلام نتایج : 1402.03.26(2023.06.16)

مراکز آزمون : ازمیر - استانبول - آنکارا

هزینه آزمون : 1000 لیر

آزمون یوس 2023 دانشگاه جمهوریت شهر سیواس
تاریخ شروع ثبت نام :  1401.12.29 (2023.03.20)

تاریخ پایان ثبت نام : 1402.02.10 (2023.04.30)

تاریخ آزمون : 2023/05/20
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - ساعت 10:00

زبان آزمون : ترکی - عربی - انگلیسی

اعتبار آزمون : 1 سال 

مراکز آزمون : سیواس - استانبول - مرسین - قاضی آنتپ - آنکارا 

هزینه آزمون : 800 لیر

لینک ثبت نام کلیک کنید

آزمون یوس 2023 دانشگاه پاموککاله شهر دنیزلی
تاریخ شروع ثبت نام :  1401.11.26 (2023.02.15)

تاریخ پایان ثبت نام : 1402.01.11 (2023.03.31)

تاریخ آزمون : 2023/05/03
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 

اعتراض به نتایج آزمون

شروع : 1402.03.01 (2023.05.22)

پایان : 1402.03.03 (2023.05.24)

زبان آزمون : ترکی  - انگلیسی

اعتبار آزمون : 1 سال 

تعداد سوالات : 80

مدت زمان آزمون : 120 دقیقه

مراکز آزمون : فقط دنیزلی

هزینه آزمون : 800 لیر

لینک ثبت نام کلیک کنید

آزمون یوس 2023 دانشگاه کارادنیز تکنیک شهر طرابزون
تاریخ شروع ثبت نام :  1401.11.26 (2023.02.15)

تاریخ پایان ثبت نام : 1402.03.05 (2023.05.26)

✅تاریخ آزمون : 2023/06/21
چهارشنبه 31 خرداد 1402 - ساعت 14:00 

برگه ورود به جلسه: 1402.03.19 (2023.06.09)

اعلام نتایج آزمون : 1402.04.14 (2023.07.05 )

اعتراض به نتایج آزمون

شروع : 1402.04.15 (2023.07.06)

پایان : 1402.04.16 (2023.07.07)

مراکز آزمون : استانبول- بورسا- آنتالیا- ازمیر- کایسری- قونیه- مرسین-طرابزون- وان

هزینه آزمون : 750 لیر

لینک ثبت نام کلیک کنید

آزمون یوس 2023 دانشگاه اولداغ شهر بورسا 
تاریخ شروع ثبت نام :  1401.11.14 (2023.02.03)

تاریخ پایان ثبت نام : 1402.01.21 (2023.04.10)

✅تاریخ آزمون : 2023/05/06
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - ساعت 10:00 بوقت ترکیه

 برگه ورود به جلسه: 1402.02.15 (2023.05.05)

اعلام نتایج آزمون : 1402.03.26 (2023.06.16 )

اعتبار آزمون : 1 سال 

تعداد سوالات : 80 سوال

مدت زمان آزمون : 120 دقیقه

مراکز آزمون : آنکارا - استانبول - بورسا

هزینه آزمون :  1500 لیر

لینک ثبت نام کلیک کنید

آزمون یوس 2023 دانشگاه جراح پاشا شهر استانبول  
تاریخ شروع ثبت نام :  1401.12.8 (2023.02.27)

تاریخ پایان ثبت نام : 1402.03.19 (2023.06.09) 

تاریخ آزمون مرحله اول : 2023/06/24
شنبه 3 تیر  1402 - ساعت 14:00 بوقت ترکیه

اعلام نتایج آزمون : 1402.04.19 (2023.07.10 )

تعداد سوالات : 80 سوال

مدت زمان آزمون : 135 دقیقه

هزینه آزمون :  1500 لیر

آزمون یوس 2023 دانشگاه دموکراسی شهر ازمیر
تاریخ شروع ثبت نام :  1401.12.23 (2023.03.14)

تاریخ پایان ثبت نام : 1402.01.03 (2023.03.23) 

تاریخ آزمون : 2023/03/25
شنبه 5 فروردین  1402 - ساعت 14:00 بوقت ترکیه

هزینه آزمون :  2000 لیر

آزمون یوس 2023 دانشگاه تکنیک شهر  اسکی شهیر
تاریخ شروع ثبت نام :  1401.12.22 (2023.03.13)

تاریخ پایان ثبت نام : 1402.02.15 (2023.05.05) 

✅تاریخ آزمون : 2023/05/20
شنبه 30 اردبیهشت  1402 - ساعت 14:00 بوقت ترکیه

هزینه آزمون :  480 لیر

مدت آزمون : 120 دقیقه

آزمون یوس 2023 دانشگاه یوزونجوییل شهر وان

شروع ثبت نام: 1401.12.29  (20.03.2023)
پایان ثبت نام: 1402.02.20 (10.05.2023)
صدور برگه های ورود به جلسه: 1402.03.03  (24.05.2023)
✅تاریخ آزمون : 03/06/2023 

شنبه 13 خرداد 1402 - ساعت 10:00 بوقت ترکیه
 اعلام نتایج : 1402.03.26  (16.06.2023)
اعتراض به سوالات آزمون
شروع:  1402.03.15  (05.06.2023)
پایان: 1402.03.17  (07.06.2023)
اعلام نتایج اعتراض به سوالات آزمون: 1402.03.18 الی 1402.03.22 (08.06.2023 الی 12-06-203)
اعتراض به نتایج آزمون
شروع:  1402.03.29 (19.06.2023)
پایان: 1402.03.31(21.06.2023)
اعلام نتایج اعتراض به نمرات آزمون:  1402.04.05 (26.06.2023)
هزینه آزمون : 700 لیر

آزمون یوس 2023 دانشگاه گیرسون
تاریخ شروع ثبت نام :  1402.01.12 (2023.04.01 )

تاریخ پایان ثبت نام : 1401.02.12 (2023.05.02)

✅تاریخ آزمون : (2023.06.11)
یکشنبه 21 خرداد  1402 - ساعت 10:00 بوقت ترکیه

اعلام نتایج : 1402.03.30  (2023.06.20)

تعداد سوالات: 80 سوال
مدت زمان آزمون: 135 دقیقه
نمره منفی: ندارد
زبان آزمون: ترکی- انگلیسی- عربی- فرانسوی- روسی
اعتبار آزمون: 1 سال
مراکز آزمون: گیرسون-
هزینه آزمون: 35 دلار

آزمون یوس 2023 دانشگاه فرات
تاریخ شروع ثبت نام :  2023.03.13 

تاریخ پایان ثبت نام :  2023.06.18

✅تاریخ آزمون : (2023.07.10)
دوشنبه 19 تیر 1402 - ساعت 14:00 بوقت ترکیه
هزینه آزمون: 650 لیر

آزمون یوس 2023 دانشگاه مارمارا
تاریخ شروع ثبت نام :  2023.04.24 

تاریخ پایان ثبت نام :  2023.06.18

✅تاریخ آزمون : (2023.07.8)
شنبه 17 تیر  1402 - ساعت 14:00 بوقت ترکیه
هزینه آزمون: 650 لیر

اعلام نتایج : 2023.07.21

مرکز ازمون : استانبول

آزمون یوس 2023 دانشگاه اوشاک
تاریخ شروع ثبت نام :  2023.04.12 

تاریخ پایان ثبت نام :  2023.05.21

✅تاریخ آزمون : (2023.06.11)
یکشنبه 21 خرداد 1402 - ساعت 14:00 بوقت ترکیه
هزینه آزمون: 500 لیر

اعلام نتایج : 2023.06.11

مرکز ازمون : استانبول ، انکارا ، ازمیر ...

آزمون یوس 2023 دانشگاه سلجوک
تاریخ شروع ثبت نام :  2023.04.13 

تاریخ پایان ثبت نام :  2023.05.05

✅تاریخ آزمون : (2023.06.11)
یکشنبه 21 خرداد 1402 - ساعت 11:00 بوقت ترکیه
هزینه آزمون: 600 لیر

اعلام نتایج : 2023.06.11

مرکز ازمون : استانبول ، انکارا ، ازمیر ...

آزمون یوس 2023 دانشگاه آنکارا
تاریخ شروع ثبت نام :  2023.04.07 

تاریخ پایان ثبت نام :  2023.05.05

✅تاریخ آزمون : (2023.06.11)
یکشنبه 21 خرداد 1402 - ساعت 11:00 بوقت ترکیه
هزینه آزمون:  100 دلار

اعلام نتایج : 2023.06.21

مدت آزمون : 140 دقیقه

مرکز ازمون : استانبول ، انکارا ، ازمیر ...

آزمون یوس 2023 دانشگاه نجم الدین اربکان
تاریخ شروع ثبت نام :  2023.04.07 

تاریخ پایان ثبت نام :  2023.05.05

✅تاریخ آزمون : (2023.06.06)
یکشنبه 16 تیر 1402 - ساعت 14:00 بوقت ترکیه
هزینه آزمون:  750 لیر

اعلام نتایج : 2023.06.21

مدت آزمون : 120 دقیقه

مرکز ازمون : استانبول ، قونیه

آزمون یوس 2023 دانشگاه اینونو
تاریخ شروع ثبت نام :  2023.03.29 

تاریخ پایان ثبت نام :  2023.06.12

✅تاریخ آزمون : (2023.03.06)
شنبه 13خرداد  1402 - ساعت 12:00 بوقت ترکیه
هزینه آزمون:  800 لیر

اعلام نتایج : 2023.06.21

مدت آزمون : 120 دقیقه

مرکز ازمون : استانبول ، انکارا، ازمیر

ازمون نمره منفی دارد

آزمون یوس 2023 دانشگاه کارابوک 
تاریخ شروع ثبت نام :  2023.04.01 

تاریخ پایان ثبت نام :  2023.05.26

✅تاریخ آزمون : (2023.03.06)
شنبه 13خرداد  1402 - ساعت 13:00 بوقت ترکیه
هزینه آزمون:  600 لیر

اعلام نتایج : 2023.06.07

مرکز ازمون : کارابوک ، مرسین

آزمون یوس 2023 دانشگاه اسپارتا
تاریخ شروع ثبت نام :  2023.04.14 

تاریخ پایان ثبت نام :  2023.05.12

✅تاریخ آزمون : (2023.06.02)
جمعه 12 خرداد 1402 - ساعت 15:00 بوقت ترکیه
هزینه آزمون:  750 لیر

اعلام نتایج : 2023.06.20

مرکز ازمون : اسپارتا

آزمون یوس 2023 دانشگاه باندرما 17 ایلول
تاریخ شروع ثبت نام :  2023.03.27 

تاریخ پایان ثبت نام :  2023.04.19

✅تاریخ آزمون : (2023.04.29)
شنبه 9 اردیبهشت  1402 - ساعت 15:00 بوقت ترکیه
هزینه آزمون:  1000 لیر

مراکز ازمون : باندرما

آزمون یوس 2023 دانشگاه ایغدیر
تاریخ شروع ثبت نام : _

تاریخ پایان ثبت نام :  _

✅تاریخ آزمون : (2023.04.08)
یکشنبه 19 فروردین 1402 - ساعت 13:00 بوقت ترکیه

آزمون یوس 2023 دانشگاه بولوآبانت

آزمون اول:

تاریخ شروع ثبت نام :  2023.03.11 

تاریخ پایان ثبت نام :  2023.03.17

✅تاریخ آزمون : (2023.03.18)
شنبه 27 اسفند 1401 - ساعت 10:00 بوقت ترکیه
هزینه آزمون:  1250 لیر

مراکز ازمون : بولو

مدت ازمون : 120 دقیقه

آزمون دوم:

تاریخ شروع ثبت نام :  2023.04.07 

تاریخ پایان ثبت نام :  2023.05.25

✅تاریخ آزمون : (2023.05.28)
یکشنبه 7 خرداد 1402 - ساعت 10:00 بوقت ترکیه
هزینه آزمون:  1000 لیر

مراکز ازمون : مرسین

آزمون یوس 2023 دانشگاه کاپادوکیا

آزمون اول:

تاریخ شروع ثبت نام :  2023.01.17 

تاریخ پایان ثبت نام :  2023.03.15

✅تاریخ آزمون : (2023.03.18)
شنبه 27 اسفند  1401 - ساعت 10:00 بوقت ترکیه
هزینه آزمون:  15 دلار  

مراکز ازمون : استانبول ، نوشهیر

مدت ازمون : 120 دقیقه

آزمون دوم:

تاریخ شروع ثبت نام :  2023.03.20 

تاریخ پایان ثبت نام :  2023.05.20

✅تاریخ آزمون : (2023.05.27)
شنبه 6 خرداد  1402 - ساعت 10:00 بوقت ترکیه
هزینه آزمون:  15 دلار

مراکز ازمون : استانبول ، نوشهیر

مدت ازمون : 120 دقیقه

آزمون سوم:

تاریخ شروع ثبت نام :  2023.06.05 

تاریخ پایان ثبت نام :  2023.07.22

✅تاریخ آزمون : (2023.07.29)
شنبه 7 مرداد  1402 - ساعت 10:00 بوقت ترکیه
هزینه آزمون:  15 دلار

مراکز ازمون : استانبول ، نوشهیر

مدت ازمون : 120 دقیقه

آزمون چهارم :

تاریخ شروع ثبت نام :  2023.07.31 

تاریخ پایان ثبت نام :  2023.09.23

✅تاریخ آزمون : (2023.09.30)
شنبه 8 مهر   1402 - ساعت 10:00 بوقت ترکیه
هزینه آزمون:  15 دلار

مراکز ازمون : استانبول ، نوشهیر

مدت ازمون : 120 دقیقه