تاریخ برگزاری آزمون یوس 2022 دانشگاه دولتی هارران شهر شانلی اورفا اعلام شد.

آزمون اول

شروع ثبت نام: 03-01-2022 – ( 1400/10/11 )
پایان ثبت نام: 13-02-2022 – ( 1400/11/24 )
تاریخ آزمون: 05-03-2022 – ( 1400/12/14 ) ساعت 14:00 به وقت ترکیه
اعلام نتایج: —–

آزمون دوم

شروع ثبت نام: 28-03-2022 – ( 1401/01/08 )
پایان ثبت نام: 15-05-2022 – ( 1401/02/25 )
تاریخ آزمون: 11-06-2022 – ( 1401/03/21 ) ساعت 14:00 به وقت ترکیه
اعلام نتایج: —–


جزئیات

مدت زمان: ——
هزینه آزمون: 180 لیر
تعداد سوالات: 80
مراکز داخل ترکیه: شانلی اورفا-استانبول-مرسین-هاتای-آنکارا-قاضی آنتب-کایسری-کاهرامان ماراش-کیلیس-بورسا
مراکز خارج ترکیه (احتمالی): سومالی-آذربایجان-آلمان-عربستان-ایران-نیجریه-مصر-تونس-مراکش-عراق


تداخل تاریخ با آزمون یوس 2022 دانشگاه چوکوروا


آزمون یوس 2020 دانشگاه هاران کلیک کنید