انتشار نمونه سوالات یوس مرکزی برگزار شده توسط ÖSYM

برای دانلود سوالات آزمون یوس مرکزی 2006 کلیک کنید

برای دانلود سوالات آزمون اول یوس مرکزی2009 کلیک کنید

برای دانلود سوالات آزمون دوم یوس مرکزی 2009 کلیک کنید

برای دانلود سوالات آزمون یوس مرکزی 2010 کلیک کنید برای اطلاعات بیشتر در مورد یوس مرکزی کلیک کنید


هر سوال یا درخواستی دارین زیر این نوشته کامنت کنید