• دانشگاه بین المللی قبرس (CIU) دانشکده داروسازی برنامه های MPharm و PharmD Pharmacy توسط آژانس اعتباربخشی بهداشت و علوم اجتماعی آلمان (AHPGS- آژانس اعتباربخشی در علوم بهداشتی و اجتماعی) معتبر هستند.

  • AHPGS که از سال 2001 با ارائه ممیزی در برنامه های مختلف به صورت چند رشته ای، دانشگاه های معتبر جهان را اعتبار بخشیده است، به دانشکده داروسازی CIU اعتبار 5 ساله بدون قید و شرط اعطا کرد.

  • کمیته اعتباربخشی پس از گزارش‌دهی و مطالعات بلندمدت، از پردیس CIU، دانشکده داروسازی و آزمایشگاه‌ها برای 3 روز متوالی بازدید کرد. این کمیته طی این بازدیدها با اعضای هیئت علمی، فارغ التحصیلان و دانشجویان به منظور ارزیابی و ارزیابی دانشکده داروسازی در محل خود جلسات حضوری برگزار کرد.

  • در جریان بازدید و فرآیند مکاتبه-گزارش کمیته اعتبارسنجی، فرصت های آموزشی ارائه شده توسط برنامه های درسی، دانشگاه و دانشکده توسط اعضای تیم کارشناسی به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت.

  • معاون رئیس دانشکده داروسازی CIU. پروفسور دکتر Ender Volkan Çinar با بیان اینکه بازدیدها و مصاحبه های ارزیابی بسیار خوب انجام شد، تأکید کرد که برنامه های MPharm و PharmD Pharmacy پس از مصاحبه ها و بازدیدها بدون قید و شرط معتبر شدند.

  • چینار با بیان اینکه اعتبار مورد نظر یک موفقیت بین المللی است، گفت: با اعتبار کسب شده توسط برنامه های ما، گام مهم دیگری در جهت شناخت بین المللی کشور و دانشگاه ما برداشته شده است.

  • پروفسور دکتر چینار همچنین اظهار داشت که کمیته اعتباربخشی آلمان رضایت خود را از ساختار بین المللی دانشکده داروسازی CIU اعلام کرد و گفت: «به خصوص فرآیند تهیه گزارش خود ارزیابی کار بسیار پر زحمتی بود. این فرآیندی بود که توسط تیمی که فداکارانه تحت رهبری رئیس دانشگاه، پروفسور دکتر یاسمین یازان کار کردند، انجام شد.