از سال 2010 تا به امروز آزمون های یوس توسط خود دانشگاه‌های ترکیه برگزار میشد،لکن طبق جدیدترین اطلاعیه سازمان آموزش عالی این کشور، بدلیل عدم داشتن اطلاعات کافی دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش ترکیه و … از سیستم‌ آموزشی کشورهای دیگر، آزمون یوس از سال 2022 و بعد مجددا توسط سازمان سنجش بصورت مرکزی و یکپارچه برگزار خواهد شد.

متقاضیان رشته‌های پزشکی،دندانپزشکی،داروسازی،حقوق و مهندسی باید در آزمون MYÖS(آزمون یوس مرکزی)شرکت نمایند. جزئیات حداقل نمرات در رابطه در هررشته، متعاقبا اعلام خواهد شد.


بند‌های این بخشنامه بصورت زیر می باشد:

آزمون دانشجویان خارجی (YÖS) آخرین بار توسط ÖSYM در سال 2010 برگزار شد و پس از آن فرآیندهای جذب دانشجویان بین المللی به دانشگاه های ما واگذار شد. این وضعیت عموماً مورد استقبال دانشگاه‌های ما قرار گرفت و فرآیند پذیرش دانشجو از خارج از کشور توسط دانشگاه‌های ما با شیوه‌های متفاوتی انجام شد. با شرایط شرکت در آزمون و پذیرش دانشجو از خارج از کشور، معدل و … به دانشگاه ها واگذار شده است. اینکه برخی از آنها بر اساس نتایج آزمون‌هایی که در خارج از کشور برگزار می شوند و یا بدون آزمون دانشجو می پذیرند، اعتبار این آزمون ها توسط دانشگاه های مختلف هم از نظر کاربردی و هم از نظر سنجش و ارزشیابی و اینکه دانشگاه های ما دارای مشکلات دیپلماتیک در استفاده از آزمون‌ها به دلیل نداشتن تجربه کافی در خصوص سیستم آموزشی خارج از کشور، منجر به برداشت منفی از سیستم آموزش عالی ترکیه شده است. با توجه به موضوع، با تصمیمات کارگروه اصول پذیرش دانشجو از خارج از کشور متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت آموزش ملی، ریاست مجموعه ترک های خارج از کشور و جوامع وابسته، ÖSYM(سازمان سنجش،پذیرش و ارزشیابی)، بنیاد معارف ترکیه، موسسه یونس امره و نماینده دانشگاه ها در این زمینه، آزمون مرکزی با بهره گیری از فرصت ها و فناوری های امروزی در جذب دانشجوی بین المللی، مطابق با سنجش و ارزیابی. قوانین و مقرراتی که امکان نظارت و ارزشیابی، رسیدن به هدف بین المللی سازی هدفمند در آموزش عالی، اجرای استاندارد با در نظر گرفتن مواردی که رعایت کیفیت را تضمین می کند، می دهد.


بر طبق ماده 45 قانون شماره 2547 :

1- آزمون پذیرش دانشجوی خارجی مرکزی (MYÖS) که از سال 2022 توسط ÖSYM برگزار می شود.

2- کسانی که تحصیلات متوسطه خود را در با دریافت آموزش روزانه در موسسات آموزش متوسطه خارج از کشور به پایان رسانده اند یا در مرحله فارغ التحصیلی هستند،اعم از:

الف) افراد دارای ملیت کشور خارجی
ب) اتباع جمهوری ترکیه
ج) شهروندان قبرش شمالی وابسته به ترکیه
د) دارندگان ماوی کارت(mavi kart)

قادر به شرکت در MYÖS خواهند بود.

3- فقط از نتایج MYÖS(آزمون یوس مرکزی) برای پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، حقوق، دبیری و مهندسی استفاده می شود.

4- برای رشته هایی غیر از موارد مندرج در ماده سوم،علاوه بر نتیجه MYÖS(آزمون یوس مرکزی)، موسسات آموزش عالی می توانند بر اساس معیارهایی مانند ABITUR، SAT، آزمون های سراسری کشورها، نمرات دیپلم دبیرستان  و… دانشجوی خارجی پذیرش کنند.

5-برای انتقال بین دانشگاه‌ها، تغییر رشته در دانشگاه، دانشجویان ثبت نام شده در موسسات آموزش عالی در چارچوب سهمیه پذیرش دانشجوی بین المللی به رشته های مندرج در ماده 3 علاوه بر شرایط شورای عالی آموزش و پرورش،باید نتیجه آزمون MYÖS(آزمون یوس مرکزی) هم ارائه کنند.

6-مراکز خراج از کشور برای MYÖS(آزمون یوس مرکزی) متعاقبا اعلام خواهد شد.

7- آزمون به زبان های ترکی، آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و عربی برگزار می شود.

8- مفاد آزمون از سوی شورای آموزش عالی ترکیه به گونه ای خواهد بود که قوه یادگیری پایه ای داوطلب را ارزشیابی کند.(ریاضی،هندسه،هوش)/یوس تاکتیک

9- الف) شهروندان قبرس شمالی که از سال تحصیلی 2023-2022 در موسسات آموزش متوسطه در ترکیه ثبت نام خواهند کرد، کسانی که تابعیت ترکیه/دارندگان کارت آبی، خود را ترک کرده اند(از تابعیت ترکیه خارج شده اند) و اتباع خارجی (به استثنای مدارس سفارت و موسسات آموزش خصوصی بین المللی در سیستم MOBIS) فقط می توانند برای ورود به دانشگاه،در آزمون سراسری (YKS) شرکت کنند.

ب) دانش آموزان دارای کارت آبی و اتباع خارجی که قبل از سال تحصیلی 2023-2022 در موسسات آموزش متوسطه ثبت نام کرده یا از آنها فارغ التحصیل شده اند (به استثنای دانش آموزانی که در مدارس سفارت و موسسات آموزش خصوصی بین المللی در سیستم MOBIS تحصیل می کنند)، اگر شرایط لازم را داشته باشند، هم با آزمون یوس مرکزی 2025 و هم با آزمون سراسری می توانند وارد موسسات آموزش عالی شوند، از سال 2026 فقط با YKS(آزمون سراسری) می توانند وارد شوند.

10- اتباع خارجی شاغل به تحصیل در مدارس سفارت و موسسات آموزشی خصوصی بین المللی در سیستم MOBIS به استثنای کسانی که تحصیلات متوسطه خود را در ترکیه به پایان رسانده اند و تابعیت ترکیه خود را ترک کرده اند یا دارندگان کارت آبی را ترک کرده اند، توسط شورای آموزش عالی تعیین می شوند. MYÖS، YKS، ABİTUR، SAT(آزمون یوس مرکزی)، آزمون های سراسری کشورها، نمرات دیپلم دبیرستان، امکان پذیرش دانشجو بر اساس ضوابط دانشگاه مربوطه، در جلسه مورخ 23/06/2021 مجمع عمومی آموزش عالی مقرر گردید.

برای مشاهده فایل بخشنامه کلیک کنید