به اطلاع دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می رساند:

طبق اعلام اداره كل بورس و اعزام دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص دستور رئيس كل بانك مركزي مبني بر پرداخت ارز دانشجويي به دانشجويان مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) توسط بازار متشكل ارزي، متقاضیان می توانند گواهی اشتغال به تحصیل و برگه پرداخت شهريه دانشگاهي خود را در سامانه ميخك به تایید بخش كنسولي برسانند.

شايان ذكر است ارائه كدهاي رهگيري تایيد شده شامل گواهي اشتغال به تحصيل و پرداخت شهريه براي دريافت ارز، از بازار متشكل ارزي ضروري مي باشد.

🔴 خواهشمند است دانشجویان عزیز نکات ذیل را رعایت نمایند:

  1. دانشجویان باید گواهی اشتغال به تحصیل متضمن نام دانشگاه، مقطع تحصیلی، تاریخ شروع به تحصیل و رشته تحصیلی را که از سامانه دولت الکترونیک ترکیه (e-Devlet)  دریافت نموده اند را بارگذاری نمایند.

  2. گواهی پرداخت شهریه باید حتما توسط دانشگاه مربوطه، طی نامه ای به صورت بارکد دار (QR) مورد تایید قرار گرفته باشد و تصویر نامه را به صورت واضح در سامانه میخک بارگذاری نمایند.

  3. تایید گواهی های مربوطه غیر حضوری بوده و نیازی به حضور دانشجویان در بخش کنسولی نمی باشد.

  4. درخواست تایید گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی پرداخت شهریه باید جداگانه بوده و دارای کد رهگیری مجزا باشند.