شروع پذیرش ارشد و دکترا در دانشگاه استانبول
 

بدون GRE ،مدرک زبان انگلیسی، ترکی

برای ترم بهار(۲۰۲۲_۲۰۲۱)

تاریخ ثبت نام : 10 تا 16 ژانویه

اعلام نتایج اولیه: 28 ژانویه

تاریخ ثبت نام قبولین:31 زانویه تا 4 فوریه


ظرفیت رشته ها برای دانشجویان خارجی:
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Astronomi ve uzay bilimleri(ارشد۱_دکترا ۱)
Astronomi ve astrofizik( ارشد ۱_انگلیسی)
Biyoteknoloji(ارشد ۱)
Botanik(ارشد ۲_دکترا۲)
Hidrobiyoloji(ارشد۲_دکترا۲)
Balıkçılık teknolojisi ve yönetimi(ارشد۲_دکترا۲)
Su ürünleri işleme teknolojisi(ارشد۴_دکترا۳)
Içsu kaynakları ve yönetimi (ارشد ۲_دکترا۲)
Deniz biyolojisi (دکترا۲)
Su ürünleri yetiştiriciliği(ارشد۱_دکترا۱)
Su ürünleri hastalıkları(ارشد۵_دکترا۴)
Atom ve molekül fiziği(ارشد۵_دکترا۱)
Genel fizik(ارشد۷)
Katıhal fiziği(ارشد ۱)
Matematiksel fizik (ارشد۱_دکترا۱)
Nükleer fizik (ارشد۱)
Yüksek enerji ve plazma fiziği(ارشد۱)
Kimya(ارشد۱_دکترا۱)

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tıbbi biyoloji (دکترا۱)
Biyofizik(ارشد۱)
Restoratif diş tedavisi (دکترا۳)
Ağız Diş ve çene radyolojisi(دکترا۳)
Pedodonti(دکترا۳)
Ortodonti(دکترا۳)
Ağız diş ve çene cerrahisi (دکترا۳)
Protetik diş tedavisi(دکترا۳)
Oral implantoloji(دکترا ۳)
Peridontoloji(دکترا۳)
Endodonti(دکترا۳)
Oral biyoloji(ارشد۳_انگلیسی)
Analitik kimya(دکترا۲)
Genetik (دکترا۱)
Deneysel ve moleküler onkoloji(دکترا۳)
Hematoloji onkoloji(ارشد۲)
Nadir hastalıklar(دکترا۲_انگلیسی)

برای مشاوره پذیرش ارشد و دکترا با ما در ارتباط باشید

برای ارتباط با ادمین اینجا کلیک کنید

یوس تاکتیک همراه همیشگی شما :)

کانال تلگرامی