زمانبندی پدیرش دانشگاه آنادولو برای مقاطع تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری)

 • انتخاب‌رشته با شرط معدل
 • مهلت انتخاب رشته:
  ۱۳ دی الی ۵ بهمن
 • اعلام نتایج:
  ۱۴ بهمن
 • تاریخ آزمون استعداد‌های درخشان( برای مقاطع تکمیلی > ۱۱ بهمن
 • تاریخ آزمون برای سنجش مهارت در برنامه های هنری> ۱۲ بهمن
 • تاریخ برگزاری آزمون تعیین سطح زبان
  ۱۸ بهمن ماه
 • تاریخ ثبت‌نام قطعی قبول‌شدگان در دانشگاه
  ۱۷ الی ۲۱ بهمن ماه

 • لیست رشته‌ و ظرفیت‌های دانشکده sosyal bilimler
  اینجا کلیک کنید
 • لیست رشته و ظرفیت‌های دانشکده تعلیم و تربست (eğitim)
  اینجا کلیک کنید
 • لیست رشته و ظرفیت‌های دانشکده هنر‌های زیبا(güzel sanatlar)
  اینجا کلیک کنید
 • لیست رشته و ظرفیت های دانشکده علوم بهداشتی(sağlik bilimler)
  اینجا کلیک کنید

اعلام زمانبندی دانشگاه زنگولداک بولنت برای پذیرش در مقاطع تکمیلی

 • پایان مهلت ثبت نام                      
  چهارشنبه۲۱ دی ۱۴۰۱

 • لیست رشته ها و ظرفیت های موجود و شرایط پذیرش دانشگاه زنگولداک بولنت برای مقاطع تکمیلی
  اینجا کلیک کنید

اعلان زمانبندی دانشگاه استانبول برای پذیرش در مقاطع تکمیلی(ارشدودکترا)        

🔴مهلت ثبت نام ۴ روز🔴


اعلان زمانبندی دانشگاه اکدنیز برای پذیرش در مقاطع تکمیلی        

 • پایان مهلت ثبت نام
  جمعه ۳۰دی ۱۴۰۱

 • لیست رشته و ظرفیت های دانشکده Sosyal bilimler
  اینجا کلیک کنید

اعلام زمانبدی دانشگاه ازمیر کاتیب چلبی برای پذیرش در مقاطع تکمیلی        

 • پایان مهلت ثبت نام
  پنج شنبه۶ بهمن۱۴۰۱

اعلام زمانبدی دانشگاه بغازیجی برای پذیرش دانشجو در مقاطع تکمیلی

 • پایان مهلت ثبت نام
  دوشنبه ۱۹ دی۱۴۰۱

 • امکان ثبت نام برای رشته های بدون تز بدون نیاز به آزمون جی اری ای یا آلس و با مینیم GPA2/4

 • لیست رشته های اراعه شده در ترم بهارو شرایط پذیرش آنها در دانشگاه بغازیجی
  اینجا کلیک کنید 

اعلام زمانبدی دانشگاه معمار سینان برای پذیرش دانشجو در مقاطع تکمیلی

 • پایان مهلت ثبت نام
  چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱

 • مهلت ثبت نام(۲روز)

 • لیست رشته های دانشگاه معمار سینان مقطع تکمیلی
  اینجا کلیک کنید

اعلام زمانبدی دانشگاه ییلدیز تکنیک برای پذیرش دانشجو در مقاطعتکمیلی( ارشدودکترا)


اعلام زمانبدی دانشگاه دوکوز ایلول برای پذیرش دانشجو در مقاطعتکمیلی( ارشدودکترا)

 • پایان مهلت ثبت نام
  یکشنبه ۳بهمن ۱۴۰۱ اعلام زمانبدی دانشگاه مارمارا برای پذیرش دانشجو در مقاطع تکمیلی( ارشد)              

 • پایان مهلت ثبت نام
  جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱


اعلام زمانبدی دانشگاه کارادنیز تکنیک KTÜ برای پذیرش دانشجو در مقاطع تکمیلی( ارشد)

 • پایان مهلت ثبت نام
  جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱

اعلان زمانبدی دانشگاه استانبول تکنیک iTÜ برای پذیرش دانشجو در مقاطع تکمیلی( ارشدودکترا)

 • پایان مهلت ثبت نام
  دوشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱جدول آخرین مهلت ثبت نام مقاطع تکمیلی دانشگاه هایی که مهلت کمی باقی مانده است:

نام دانشگاه
آخرین مهلت ثبت نام
دانشگاه METU(ادتو)
جمعه ۱۶دی ۱۴۰۱ ساعت
دانشکده آموزش(Eğitim) دانشگاه اگه
جمعه۲۳ دی ۱۴۰۱
دانشگاه حاجت تپه
جمعه ۷بهمن ۱۴۰۱
دانشگاه قاضی
جمعه ۱۶ دی ۱۴۰۱ ساعت۱۷:۳۰