تاریخ برگزاری آزمون یوس 2022 دانشگاه دولتی استانبول شهر استانبول اعلام شد.


شروع ثبت نام: 31-01-2022 – ( 1400/11/11 )


پایان ثبت نام: 02-05-2022 – ( 1401/02/12 )


تاریخ آزمون: 11-06-2022 – ( 1401/03/11 )

ساعت 15:00 به وقت ترکیه

اعلام نتایج:-----جزئیات

مدت زمان: ——
هزینه آزمون: ——
تعداد سوالات: 80
مراکز آزمون: ——تداخل تاریخ با آزمون یوس 2022 دانشگاه هارران و دانشگاه چوکوروا