بازه زمانی انتخاب رشته سال 2022 برای دانشجویان خارجی دانشگاه کوجاعلی شهر ازمیت اعلام شد .

شروع: 04-07-2022 – ( 1401/04/13 )
پایان: 22-07-2022 – ( 1401/04/31 )
اعلام نتایج: 05-08-2022 – ( 1401/05/14 )

بازه زمانی ثبت نام

شروع: 15-08-2022 – ( 1401/05/24 )
پایان: 26-08-2022 – ( 1401/06/04 )

اعلام نتایج یدک

2022-08-29 – ( 1401/06/07 )

بازه زمانی ثبت نام پذیرفته شدگان یدک

شروع: 05-09-2022 – ( 1401/06/14 )
پایان: 08-09-2022 – ( 1401/06/17 )

تاریخ آزمون زبان ترکی(تومر)

2022-09-21 – ( 1401/06/30 )
2022-09-22 – ( 1401/06/31 )

جزئیات آزمون‎‌های مورد قبول،حداقل نمرات،ظرفیت رشته های مختلف و … متعاقبا اعلام خواهد شد.