لیست کامل دانشگاههای دولتی - خصوصی مورد تایید وزارت بهداشت ایران در ترکیه در سال 2025-2024

 با توجه به عملکرد دانشگاههای موجود در لیست قبلی، چگونگی رعایت الزامات این وزارت، نحوه تعامل دانشگاه با دانشجویان ایرانی و با در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی Times، QS و Shanghai ، لیست دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تایید وزارت متبوع جهت ورود‌یهای سال تحصیلی 2025-2024 در رشته‌ های مرتبط با علوم پزشکی به شرح جدول پیوست اعلام می ‌گردد. این لیست سالیانه مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته و در سال تحصیلی مذکور صرفاً دانشگاه‌های موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید می باشد.

 

مجدداً تاکید می گردد بر اساس مصوبات شورایعالی ارزشیابی، از سال تحصیلی 2022-2021، زمان شروع به تحصیل در دوره اصلی ( تاریخ ویزای معتبر، تاریخ خروج از کشور و تاریخ حضور و شرکت در کلاس‌های دوره اصلی، مطابق با برنامه سال‌تحصیلی دانشگاه مربوطه) ملاک مورد تایید بودن دانشگاه مطابق با لیست دانشگاه های مورد تایید اعلامی وزارت بهداشت می‌باشد.

 

  نظر به اینکه برخی دانشگاهها از جمله دانشگاه NEU قبرس و University of Medical Lodz  لهستان، به دلیل عدم رعایت الزامات و استانداردهای مورد نظر وزارت بهداشت، بر اساس مصوبات شورایعالی برای سال تحصیلی 2025-2024 از لیست دانشگاههای مورد تایید خارج شده است، لذا متقاضیان ادامه تحصیل بایستی به این موضوع توجه داشته باشند که شروع به تحصیل در دوره اصلی در این دانشگاهها و هر دانشگاه خارج از لیست مورد تایید، برای سال تحصیلی مذکور مورد تایید نمی باشد.

 

یادآور می‌شود از سال تحصیلی 2018-2017، تحت هیچ شرایطی امکان ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان از دانشگاههای خارج از لیست تایید وزارت بهداشت (دانشگاه غیرتایید) وجود ندارد، همچنین بر اساس مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 22/6/1401 شورایعالی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور از ورودیهای سال تحصیلی 2024-2023 و بعد از آن، کل مدت تحصیل بایستی در دانشگاه مورد تایید بوده و امکان ارزشیابی مدارک دانش آموختگانی که قسمتی از دوره را در دانشگاه غیرتایید گذرانده‌اند، میسر نمی باشد. مجددا تاکید می گردد کالج ‌های وابسته به دانشگاه اصلی ذکر شده در لیست و شعب آن در سایر کشورها مورد تایید نبوده و مدارک صادره از آنها قابل ارزشیابی نمی باشد.

 

لازم به یادآوری است داوطلبان تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت در خارج از کشور، برای برخورداری از هرگونه خدمات و تسهیلات قابل ارائه توسط این وزارت طبق ضوابط و مقررات مربوطه، باید در هنگام ارائه درخواست برای بهره مندی از خدمات مذکور، علاوه بر مستندات اعلام شده در آئین‌نامه‌های مربوطه، مدارک زیر که نشان دهنده تسلط لازم آنها به زبان خارجی کشور محل تحصیل می‌‏باشد، و توسط مراکز یا موسسات مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صادره شده است، را نیز ارائه نمایند:

 

  • برای کشورهای انگلیسی زبان: مدرک حداقل نمره 6 برای آزمون IELTS General و یا نمره معادل آن در آزمون TOEFL (60%-78%).
  • برای کشورهای روسی زبان: مدرک قبولی حداقل سطح A2 (TBU: basic level) زبان روسی براساس آزمون TORFL.
  • برای کشور چین: مدرک حداقل نمره 120 در سطح 2 آزمون HSK .
  • برای کشورهای ترک زبان: مدرک سطح B2 آزمون تومر(TÖMER): کسب مجموع نمره ۶۶ تا ۷۰ .
  • برای سایر کشورها: مدرک زبان بر اساس شرط تعیین شده از سوی دانشگاه مورد تایید پذیرش دهنده.

 

متقاضیان باید توجه داشته باشند:

در صورتی که دانشگاه خارجی مورد نظر، قبولی و کسب حداقل نمره در آزمون زبان خاصی را معیار و شرط پذیرش قرار دهد، داوطلب ملزم است آن شرط را نیز (علاوه بر موارد فوق) احراز نماید. در خصوص دوره های تحصیلات تکمیلی و PhD ، زبان غالب دانشگاه در دوره مربوطه ملاک می‌باشد.

 

دوره های کالج، پادفک، Pre-Med،Foundation  و ... که ممکن است برای ورود به برخی رشته ها و یا دانشگاه ها الزامی باشد، به عنوان دوره اصلی رشته دانشگاهی محسوب نگردیده و هیچگونه تسهیلات یا خدماتی برای شروع یا در طول این دوره ها از سوی وزارت بهداشت به متقاضیان ارائه نخواهد شد.

لیست دانشگاههای خصوصی - دولتی وزارت بهداشت در کشور ترکیه


دانشگاههای خصوصی :

1-دانشگاه کوچ - Koc University
2-دانشگاه یدی تپه - Yeditepe University
3-دانشگاه آجی بادم - Acıbadem University
4-دانشگاه باهچه شهیر - Bahçeşehir University
                      دانشگاههای خصوصی مورد تایید مشابه سال قبل بوده
5- دانشگاه باشکنت - Başkent University                                                         و تغییری نداشته است.
6-دانشگاه مدیپول -Istanbul Medipol University
7-دانشگاه آیدین - Istanbul Aydın University

دانشگاههای دولتی :

1-دانشگاه آنکارا - Ankara University
2-دانشگاه استانبول - Istanbul University
3-دانشگاه حاجت تپه - Hacettepe University
4-دانشگاه قاضی - Gazi University
5-دانشگاه آتاتورک - Ataturk University
   
                                دانشگاههای خصوصی مورد تایید مشابه سال قبل بوده
6-دانشگاه دوکوزایلول - Dokuz Eylul University                                                       و تغییری نداشته است.
7-دانشگاه ازمیر کاتب چلبی - Izmir Katip Celebi University                                   
8-دانشگاه اگه - Ege University
9-دانشگاه 19 ماییس - Ondokuz Mayis University
10-دانشگاه مارمارا - Marmara University