احتمال تایید شدن دانشگاه مدیپول استانبول


هیئتی ایرانی که شامل سفیر جمهوری اسلامی ایران و مقامات ایرانی از دانشگاه و مجموعه بهداشتی و درمانی مدیپول ترکیه به منظور بررسی امکانات و دانشگاهی و آخرین وضعیت دانشجویان حوزه پزشکی با مسئولان دانشگاه مدیپل دیدار و گفتگو کردند که مقرر شد پیش از آغاز تحصیلی جدید هیات کارشناسی برای بررسی دقیق این دانشگاه آزاد می‌شود در صورت تایید مسئولان امکان تایید این دانشگاه از سوی وزارت بهداشت درمان ایران وجود دارد