دانشگاه قاضی آنتپ: ترکی 30 نفر - انگلیسی 20 نفر...آزمون یوس دانشگاه دیگه از جمله استانبول را قبول میکند ولی الویت با یوس خو دانشگاه است.


 دانشگاه ارجیس : 50 ظرفیت پزشکی ترکی دارد...25 نفر از ظرفیت خود را با یوس خودش و 25 نفر بقیه را از طریق یوس دیگر دانشگاه ها و آزمون SAT پر می کند.(پارسال 2 نفر با آزمون  یوس دانشگاه استانبول داشتیم)


دانشگاه استانبول(مورد تایید ایران): پزشکی انگلیسی 6 نفر - پزشکی ترکی 15 نفر...از آنجایی اکثر دانشگاه ها نمره این دانشگاه رو قبول دارند و سوالات به شدت استانداردی داره (پارسال با نمره 97 قبولی داشتیم تکمیل ظرفیت ) توصیه میشه حتما آزمون یوس 2022 دانشگاه استانبول را ثبت نام کنید.


دانشگاه کارادنیز تکنیک: 20 نفر پزشکی ترکی دارد - این دانشگاه به غیر آزمون خود آزمون دیگر دانشگاه ها و آزمون SAT را نیز قبول دارد ( پارسال با 92 تکمیل ظرفیت قبولی داشتیم)


Erzurum Atatürk Üniversitesi Logo - Amblem Download Vectorدانشگاه آتاتورک(مورد تایید ایران): 20 نفر پزشکی ترکی - 20 نفر پزشکی انگلیسی-این دانشگاه در انتخاب رشته اول فقط آزمون خودش رو قبول داره و در انتخاب رشته های بعدی یوس دیگر دانشگاه ها و SAT رو قبول میکنه.( انتخاب رشته خیلی مهم و حیاتی هستش لطفا انتخاب رشته خودتون رو به افراد متخصص بسپارید)


Dosya:Inönü üniversitesi logo.gif - Vikipedi دانشگاه اینونو: 20 نفر پزشکی ترکی - 10 نفر پزشکی انگلیسی. این دانشگاه ظرفیت کشوری ندارد وفقط به نمره یوس شما دقت میکند و دقت داشته باشد پارسال در مرحله انتخاب رشته یوس 2021 دانشگاه استانبول رو بدون ضریب قبول کرد.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesiدانشگاه جمهوریت :25 نفر پزشکی ترکی دارد - این دانشگاه تقریبا میشه گفت آزمون یوس همه دانشگاه های خوب رو قبول داره انتخاب رشته فوق العاده حساسی داره لطفا در انتخاب رشته دقت کنید.


Dosya:Süleyman Demirel Üniversitesi logosu.png - Vikipedi دانشگاه سلیمان دمیرل: 20 نفر پزشکی ترکی دارد.در دوران کرونا شروع به پذیرش بر اساس یوس دیگر دانشگاه ها و معدل دیپلم کرد و به آن ادامه میدهد.


Dosya:Ankara Üniversitesi logosu.png - Vikipedi دانشگاه آنکارا(مورد تایید ایران): 45 نفر پزشکی ترکی - 30 نفر پزشکی انگلیسی . اکثرا پزشکی انگلیسی رو با آزمون SAT پر می کندو پزشکی ترکی را با آزمون یوس خودش.(دقت داشته باشید شهریه این دانشگاه برای دانشجویان خارجی به یورو می باشد)


Dosya:Logo Ege Uni.png - Vikipedi دانشگاه اگه( مورد تایید ایران): 20 نفر پزشکی ترکی- این دانشگاه با آزمون یوس سخت خود مشهور است و فقط در صورتی که از چند انتشارات مطالعه کردین و اعتماد کامل دارین به خودتون در این آزمون شرکت کنید( پارسال با نمره 89 قبولی داشتیم در مرحله تکمیل ظرفیت)


Akademik Birimlerin Logoları | Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüدانشگاه آکدنیز:15 نفر پزشکی ترکی دارد- دانشگاه بسیار خوبی بوده که هم از نظر ظرفیت کشوری و جهانی در جایگاه خوبی قرار دارد.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi logo vectorدانشگاه 19 ماییس (مورد تایید ایران): 40 نفر پزشکی ترکی - 30 نفر پزشکی انگلیسی.این دانشگاه آزمون سختی مخصوصا در قسمت ریاضی میگیرد و بیشتر بر اساس پوئن ریاضی پذیرش میگیرد ( پارسال 3 قبولی پزشکی داشتیم که کمترین نمره 83 بود)

ظرفیت های دانشگاه دیگه  :

دانشگاه الوداغ : 51 نفر پزشکی ترکی - آزمون آنلاین.

دانشگاه فیرات : 10 نفر پزشکی ترکی.

دانشگاه کارابوک : 40 نفر پزشکی ترکی .

توصیه برای متولدین 2003 به بعد: 
آزمون یوس دانشگاه های استانبول - اوشاک و ماردین رو شرکت کنید.

نکاتی که باید توجه داشته باشید :