طبق اطلاعیه های منتشر شده در سایت رسمی دانشگاه های دولتی ترکیه مبنی بر قبولی یوس مرکزی 2023 برای پذیرش دانشجویان خارجی در سال تحصیلی 2023-2024 در جدول زیر بصورت خلاصه آورده شده است.

.این صفحه هر روز به روز رسانی میشود.


نام دانشگاه
آزمون های قابل  قبول
قاضی آنکارا
یوس مرکزی
عثمان قاضی
یوس مرکزی
ییلدیز تکنیک
فقط یوس مرکزی
آتاتورک
یوس مرکزی
اگه شهر ازمیر
یوس مرکزی - یوس خود دانشگاه
استانبول تکنیک
یوس مرکزی - SAT
حاجت تپه
یوس مرکزی -SAT
مصطفی کمال
یوس مرکزی- یوس خودش- بقیه یوس ها با ضریب 0.8
یالوا شهر یالوا
یوس مرکزی
آدیامان
یوس مرکزی
18 مارت
یوس مرکزی
اوردو
یوس مرکزی
Uygulamalı Bilimleri
یوس مرکزی
کاتیپ چلبی
یوس مرکزی
مارمارا
یوس مرکزی
بولنت اجویت
یوس مرکزی
دانشگاه سامسون
یوس مرکزی - یوس 19 ماییس .
یوکسک تکنولوژی
یوس مرکزی(الویت) - SAT
یوزونجویل
یوس مرکزی
کاهرامان ماراش
یوس مرکزی - یوس 2023 دانشگاه استانبول
اسکندرون تکنیک
یوس مرکزی
مرسین
یوس مرکزی - یوس خود دانشگاه.
19 ماییس
یوس مرکزی - یوس خود دانشگاه
اسکندرون تکنیک
فقط یوس مرکزی
دوزجه
یوس مرکزی
ارجیس یوس مرکزی - یوس خود دانشگاه - معدل دیپلم.
9 ایلول ازمیریوس مرکزی-معدل - یوس بقیه دانشگاه ها
آدنان مندرسیوس مرکزی
کریککالهیوس مرکزی
گیرسون یوس مرکزی
فیراتیوس مرکزی
الوداغ یوس مرکزی
یوزگات بوزوکیوس مرکزی
اینونو یوس مرکزی
جراح پاشا یوس مرکزی - یوس خود دانشگاه
کارابوک فقط یوس مرکزی
قاضی آنتپیوس مرکزی - یوس خودش - یوس دانشگاه استانبول
دانشگاه آنکارایوس مرکزی - SAT


نمونه سوالات آزمون یوس مرکزی - کلیک کنید

تاریخ یوس 2023 دانشگاه های مختلف - کلیک کنید

جزئیات آزمون یوس مرکزی 2023 - کلیک کنید

کلاس رایگان جمع بندی یوس مرکزی - کلیک کنید