مورد تایید آلمان

دانشکده داروسازی CIU اعتبار دریافت می کند

/ciu-faculty-pharmacy-receives-accreditation

دانشگاه بین المللی قبرس (CIU) دانشکده داروسازی برنامه های MPharm و PharmD Pharmacy توسط آژانس اعتباربخشی بهداشت و علوم اجتماعی آلمان (AHPGS- آژانس اعتباربخشی در علوم بهداشتی و اجتماعی) معتبر هستند.