تحصیل در آنکارا

دانشگاه قاضی آنکارا

/gaz%C4%B0-un%C4%B0

آشنایی با دانشگاه قاضی شهر آنکارا ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


سوالات مصاحبه دانشگاه سالیک بیلیمری

/saglik-bilimleri

سوالات جمع آوری شده مصاحبه از داوطلبان سال 2021 دانشگاه سالیک بیلیمری