سازمان سنجش ترکیه تاریخ آزمون مرکزی یکپارچه MYÖS را برای سال 2022 اعلام کرد

تاریخ آزمون: 29/05/2022
یکشنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۱

شروع ثبت نام: 2022/02/03
پنج شنبه، ۱۴ بهمن ۱۴۰۰

پایان ثبت نام: 2022/03/30
چهارشنبه، ۱۰ فروردین ۱۴۰۱

شروع دیرهنگام ثبت نام: 2022/04/12
سه شنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۱

آخرین مهلت ثبت نام: 2022/04/15

جمعه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

نتایج آزمون: 29/06/2022

چهارشنبه، ۸ تیر ۱۴۰۱

 

آزمون یوس مرکزی دانشگاه های ترکیه لغو شد و آزمون دیگه جایگزین شد
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سوالات خودتون رو از ما بپرسید