try s

نحوه پذیرش دانشگاه هایی دولتی در سال 2023

/turkey-uni-2023

در سال تحصیلی 2023-2024 دانشگاه هایی دولتی ترکیه از چه طریقی پذیرش خواهند داشت ؟


جزئیات آزمون یوس مرکزی 2023

/tryos-2022

تاریخ آزمون یوس مرکزی 2023 امروز 24-11-2022 ساعت 11 اعلام شد.