یوس ترکیه

انتخاب رشته 2022 کوجاعلی ازمیت

/kuyos-2022

بازه زمانی انتخاب رشته سال 2022 برای دانشجویان خارجی دانشگاه کوجاعلی شهر ازمیت اعلام شد .


انتخاب رشته 2022 قاضی آنکارا

/gaziyos-2022

بازه زمانی انتخاب رشته سال 2022 برای دانشجویان خارجی دانشگاه قاضی شهر آنکارا اعلام شد .


آزمون یوس مرکزی لغو شد؟

/tryos-2023

آیا آزمون یوس مرکزی کنسل شد؟  - MYÖS به TR YÖS تغییر یافت - آیا آزمون یوس مرکزی کنسل شد؟ طبق اخبار بدست آمده یوس مرکزی یعنی MYÖS کنسل شده به جای آن TR…