دانشگاه قاضی

دانشگاه قاضی آنکارا

/gaz%C4%B0-un%C4%B0

آشنایی با دانشگاه قاضی شهر آنکارا ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه


انتخاب رشته 2022 قاضی آنکارا

/gaziyos-2022

بازه زمانی انتخاب رشته سال 2022 برای دانشجویان خارجی دانشگاه قاضی شهر آنکارا اعلام شد .