دانشگاه خصوصی ترکیه

دانشگاه ایستینیه استانبول

/istinye

دانشگاه ISTİNYE در سال 2015  توسط اناتولیا در قرن 21th در ادامه تجربه خود درgroup  MLP care  تاسیس شد و سه مارک بیمارستانی مجزا را تحت نام «liv hospital » ،پارک پزشکی و VM Medical .