تحصیلات عالی در ترکیه

تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد در ترکیه

/master-phd

جدول کلی تاریخ ثبت نام دانشگاه های دولتی ترکیه برای مقط کارشناسی ارشد و دکتری و شرایط ثبت نام


کارشناسی ارشد در ترکیه

/master-tr

در رابطه با مدرک دانشگاهی کشور ترکیه نیز می‌توان با جرات می‌گفت که مدارک دانشگاه اکثر دانشگاه‌های کشور ترکیه از اعتبار بین‌المللی برخوردار هستند ...