دکتر امین حسینی
فوق تخصص روان درمانی
منطقه شیشلی و آتاشهیر  - 05535677594


دکتر جواد یگانی
پوست و زیبایی
منطقه بیلیک دوزو - 05322063290


دکتر گلی ارتم
داروساز(داروخانه)
منطقه صفا کوی - 05304900969


دکتر جهانیان
دندانپزشک
شیشلی - 05446929243


دکتر اسحاق نسیمی
اطفال
منطقه اسنیورت - 02126200620


دکتر ناصر جان
قلب
آوجیلار بیمارستان مدیکنا - 02126954830

دکتر رامین رستگار 
دندانپزشک 
منطقه بیلیک دوزو -05550025259


دکتر ممقانی
دندانپزشک

منطقه بیلیک دوزو - 05448715368


دکتر سحر حسین زاده
دندانپزشک 
منطقه باهچه شهیر - 05444837495


دکتر زمانی

داروساز(داروخانه)
منطقه آکسارای - 05324652856