تایید

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری سال 2023

/tayid-2023

کی از موارد الزامی برای دانشجویانی که فصد تحصیل در خارج کشور رو دارند ، مورد تایید بودن دانشگاه محل تحصیل خود توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد .


احتمال تایید شدن دانشگاه مدیپول استانبول

/medipol-tayid

هیئتی ایرانی که شامل سفیر جمهوری اسلامی ایران و مقامات ایرانی از دانشگاه و مجموعه بهداشتی و درمانی پول ترکیه به منظور بررسی امکانات و دانشگاهی و آخرین وضعیت دانشجویان حوزه پزشکی با مسئولان دانشگاه مدیپل دیدار و گفتگو کردند