انتقالی به ایران

انتقالی به ایران حین تحصیل

/iran-transfer

انتقالی حین تحصیل برای دانشجویان خارجی: آیا شما نیز واجد شرایط هستید؟


دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری سال 2023

/tayid-2023

کی از موارد الزامی برای دانشجویانی که فصد تحصیل در خارج کشور رو دارند ، مورد تایید بودن دانشگاه محل تحصیل خود توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد .


مراحل تایید مدرک دارو سازی در ایران

/verification-pharmacy-iran

پروسه تایید مدرک داروسازی برای دانشجویان خارج از کشور در ایران


انتقالی به ایران از دانشگاه های خارج کشور

/transfer-to-iran

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان و اساتید محترم ایرانی می رساند: طبق اطلاع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان ایرانی رشته‌های غیرپزشکی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور جهت انتقال به دانشگاه‌های کشور با داشتن شرایط عمومی و اختصاصی انتقال که در آیین‌نامه مربوط ذکر شده، می‌توانند به سامانه سجاد مراجعه کرده و نسبت به ادامه تحصیل خود در دانشگاه‌های داخل درخواست انتقالی دهند.