ازمیت

انتخاب رشته 2022 کوجاعلی ازمیت

/kuyos-2022

بازه زمانی انتخاب رشته سال 2022 برای دانشجویان خارجی دانشگاه کوجاعلی شهر ازمیت اعلام شد .