آزمون یوس ترکیه

آزمون یوس برای ورود به دانشگاه‌های ترکیه چرا خبرساز شده؟

/yos-haber

با برگزاری کنکور سراسری در ایران و تب و تاب قبولی در رشته‌های محبوب در دانشگاه‌های ایران، مدتیست که آزمون «یوس» برای پذیرش در دانشگاه‌های ترکیه هم خبرساز شده است.