یوس دانشگاه استانبول

یوس 2022 دانشگاه استانبول

/istuyos-2022

تاریخ برگزاری آزمون یوس 2022 دانشگاه دولتی استانبول شهر استانبول اعلام شد.