کار در ترکیه

ویزای کار در ترکیه

/work-visa

آشنایی با مراحل، شرایط و مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای کار ترکیه و انواع آن


وضعیت کاری ایرانیان در ترکیه

/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87

شاید برای اشخاصي که قصد خرید ملک در ترکیه یا اقامت در كشور ترکیه را دارند، بزرگترین دغدغه اين افراد، يافتن شغل مناسب در ترکیه و یا سرمایه گذاری در ترکیه باشد.موضوعی که اکنون برای بسیاری از هموطناني كه قصد مهاجرت دارند قابل بحث و تحليل ميباشد.برای آگاهی از وضعیت فعلی ایرانیان شاغل و حتی غیر شاغل در ترکیه خواندن این مطلب  خالی از لطف نیست؛