نحوه پذیرش دانشگاه های ترکیه

آزمون یوس مرکزی لغو شد؟

/tryos-2023

آیا آزمون یوس مرکزی کنسل شد؟  - MYÖS به TR YÖS تغییر یافت - آیا آزمون یوس مرکزی کنسل شد؟ طبق اخبار بدست آمده یوس مرکزی یعنی MYÖS کنسل شده به جای آن TR…