مهندسی

رشته مهندسی کامپیوتر

/computer-engineering

آشنایی با رشته مهندسی کامپیوتر ترکیه و نحوه اخذ پذیرش در برخی از دانشگاه‌های ترکیه و شرایط کار پس از تحصیل و میزان درآمد شغل‌های مربوط به این رشته در ترکیه


تحصیل در رشته مهندسی معدن ترکیه

/mining-engineering

 آشنایی با شرایط کلی تحصیل در رشته مهندسی معدن ترکیه و بهترین دانشگاه ها برای تحصیل در این رشته