مدیپل آنکارا

دانشگاه خصوصی مدیپول

/medipol-uni

مدیپل شهرت بسیاری در آموزش رشته‌های زیرمجموعه علوم پزشکی دارد و هر ساله مورد توجه علاقمندان به تحصیل در ترکیه قرار می‌گیرد.