دانشگاه مورد تایید ترکیه

دانشگاه یدی تپه استانبول

/yeditepe

مورد تایید وزارت بهداشت ایران و مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری. دانشگاه یدی تپه از موسسه‌های آموزش عالی خصوصی کشور ترکیه است.


تاریخ آزمون یوس مرکزی

/myos-data

سازمان سنجش ترکیه تاریخ آزمون مرکزی یکپارچه MYÖS را برای سال 2022 اعلام کرد