دانشگاه ترکیه

آزمون یوس 2022 دانشگاه ساکاریا

/sakaryayos-2022

تاریخ برگزاری آزمون یوس 2022 دانشگاه ساکاریا شهر ساکاریا اعلام شد.