خرید خدمت سربازی

ایرانیان خارج از کشور با انجام طرح تحقیقاتی کارت معافیت سربازی می‌گیرند

/soldier

خدمت نظام وظیفه برای مشمولان سربازی همواره یک دغدغه بوده، حال با اجرای برنامه همکاری با متخصصان و...