شرایط جدید پذیرش ترکیه

یوس 2022 دانشگاه باشکنت آنکارا

/baskent-yos-2022

دانشگاه باشکنت آنکارا تاریخ آزمون های یوس خود را اعلام کرد . این دانشگاه در 12 مرحله آزمون برگزار میکنید و به هیچ عنوان پذیرش بدون آزمون ندارد