رشته موسیقی

تحصیل رشته موسیقی در ترکیه

/music-turkiye

تحصیل موسیقی در ترکیه گرایش های بسیار متنوعی را در بر میگیرد و در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا  امکان پذیر است.