اقامت کاری

اخذ اقامت پس از تحصیل در ترکیه

/turkiye-calisma

دانشجویان پس از اتمام دوره تحصیلی،‌‌ نیازمند اخذ اقامت در ترکیه هستند.بهترین راه برای اخذ اقامت پس از‌ تحصیل در ترکیه، اخذ مجوز کار است.