دانشگاه 9 ایلول

دانشگاه 9 ایلول ترکیه

/9eylul-uni

آشنایی با دانشگاه دوکوز ایلول شهر ازمیر ترکیه و  نحوه ی اخذ پذیرش و شهریه های این دانشگاه