رشته مهندسی صنایع

تحصیل در رشته مهندسی صنایع ترکیه

/industrial-engineering

 آشنایی با رشته مهندسی صنایع ترکیه و نحوه اخذ پذیرش در برخی از دانشگاه‌های ترکیه و شرایط کار و مقدار درآمد این رشته پس از تحصیل.